BIP

Ochrona danych osobowych


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-10-15 10:59:40 Zmiana publikacji sp17
5 2018-10-15 10:47:42 Zmiana publikacji sp17
6 2018-10-15 10:46:25 Zmiana publikacji sp17


stronę wyświetlono 6274 razy Artykuł wyświetlony 6274 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.